• Svi Događaji
  • tribine
  • seminari
  • lekcije
  • festivali
  • projekti
Sep 3, 2020

Restart Coffee House

Otvoreni grupni sastanci za zavisnike i članove njihove porodica. Sastanci su deo aktivnosti u sklopu službe Restart Coffee House koji su koncipirani da se održavaju 2 puta mesečno. Cilj ovih grupnih sastanaka jeste...

Podrška maloletnicima za integraciju u društvo

Trening obuka za post-penalni prihvat u sklopu realizacije projekta za Podršku maloletnicima da se integrišu u društvo i tržište rada nakon izdržane vaspitno popravne mere u VPD...

Program post-penalne podrške u Srbiji

U organizaciji misije OEPS u Srbiji održan je seminar na temu kreiranje programa post-penalne podrške za organizacije civilnog društva sa teritorije...

Post-penalna podrška maloletnim prestupnicima

Projekat "Podrška maloletnim prestupnicima da se ponovo integrišu u društvo i tržište rada" čiji je nosilac Vaspitno popravni dom "Kruševac" i omladniski savet Kruševac a u partnerskoj sradnji sa centrom za prevenciju...

Tribina Sr. Mitrovica

U sklopu projekta Neću da ignorišem hoću da menjam koji je finansiran od strane sekretarijata za sport i omladinu AP Vojvodina održana je otvorena tribina u Sremskoj Mitrovici u muzeju Srema za učenike, njihove roditelje i...

Tribina Novi Sad

U sklopu projekta Neću da ignorišem hoću da menjam koji je finansiran od strane sekretarijata za sport i omladinu AP Vojvodina održana je otvorena tribina o provenciji bolesti i zavisnosti i zloupotrebe droga u studentsko...

Tribina Kikinda

U sklopu projekta Neću da ignorišem hoću da menjam koji je finansiran od strane sekretarijata za sport i omladinu AP Vojvodina održana je otvorena tribina u prostorijama kancelarije za mlade u...

Tribina Subotica 2

U sklopu projekta Neću da ignorišem hoću da menjam koji je finansiran od strane sekretarijata za sport i omladinu AP Vojvodina održana je otvorena tribina u kulturnom centru Sveti Sava u...
1 2