Post-penalna podrška maloletnim prestupnicima

Projekat „Podrška maloletnim prestupnicima da se ponovo integrišu u društvo i tržište rada“ čiji je nosilac Vaspitno popravni dom „Kruševac“ i omladniski savet Kruševac a u partnerskoj sradnji sa centrom za prevenciju kriminaliteta Neostart iz Beograda i udruženjem Restart iz Novog Sada. Cilj projekta je kreiranje i pružanje post-penalnog programa podrške za maloletne štićenike iz VPD Kruševac nakon završene vaspitno-popravne mere.