Icon Heading

Postanite donor

Čovek ima urodjenu želju da pomogne drugome. Radeći to kroz davanje, doniranje ili filantropiju, čovek koji se odvoji dela svog ličnog bogatstva za veće dobro, on izražava lično verovanje u dobrobit drugog. Filantropija je dobra volja da se pomogne onima koji su nam bližnji. Osnovni stav filantropije je verovanje u dobrobit ostalih i prepoznavanje ljubaznosti drugih. Ljubav prema ljudima se može izraziti kao akt i posvećenost za dobrobit čoveka ili posvećivanje sopstvenog života u korist drugih ljudi. Socijalni odnosi koje gradimo su povezani sa našom dobrobit, pa tako  nije extremno verovati da je davanje dobro za nas. Pomagajući druge, pomažemo sebi.

Personal Info

Donation Total: €1.00