Neću da ignorišem, hoću da menjam

Cilj projekta je da se, kroz uključivanje svih zainteresovanih strana, umanji problem bolesti zavisnosti u
Vojvodini tj. da se šira javnost u Vojvodini informiše o prevenciji, problemima zavisnosti, mogućim
izlazima iz problema zavisnosti i predlože rešenja/inicijative za rešavanje problema na lokalnom nivou.