Motivacioni program

Motivacioni program

Kroz individualne i grupne motivacione programe pripremamo zavisnike na rehabilitaciju i terapeutske programe oporavka. Motivacioni programi se vrše kroz sastanke čija je svrha ohrabrenje i podizanje entuzijazma ka rehabillitaciji i oporavku od štetnog uticaja zloupotrebe droge i psihoaktivnih supstanci. Vršimo uput na medicniski tretman detoksikacije i učestvujemo u odabiru terapeutskih ustanova za rehabilitaciju i oporavak.

Prevencija

Prevencija

Jedan od akcenata u našem radu stavljamo na prevenciju bolesti zavisnosti i edukaciju učenika osnovnih i srednjih škola o štetnosti zloupotrebe droga i drugih psihoaktivnih supstanci. U sklopu predavanja i edukacije za prosvetne ustanove kombinujemo stručna lica i bivše zavisnike koji su uspešno rehabilitovani i reintegrisani u društvo. Do sada smo održali i organizovali veliki broj javnih skupova, otvorenih tribina, seminara, festivala i različitih preventivno edukativnih predavanja u zemlji i insotranstvu.

Resocijalizacija

Resocijalizacija

Resocijalizacija je deo naših aktivnosti u kojima pomažemo bivšim zavisnicima nakon završetka programa rehabilitacije da se ponovo uključe u normalne tokove života i društva van izolacije. Pružamo im psiho-socijalnu pomoć, pomoć oko nastavka lečenja ako je to potrebno, sređivanju potrebnih dokumenata, započinjanju obrazovanja ili nastavku istog, takođe pomažemo im u traženju posla i pri samom zaposlenju.

Postpenalni prihvat

Postpenalni prihvat

Postpenalna pomoć predstavlja pomoć nakon izvršenja kazne zatvora bivše osuđenim licima. Pruža podršku ka integraciji osobama koje su boravile u ustanovama za izvršenje krivičnih sankcija, integraciju dece i mladih koji su boravili u ustanovama socijalne zaštite i poboljšanje položaja osoba lišenih slobode.

Icon Heading

Svedočanstva

Životne priče

Icon Heading

POSTANI DEO RESTART TIMA

Ako si spreman da kreiraŠ bolji svet i bolju budućnost, postani deo pobedničkog tima.